Súvisiace materiály

Dopplerov jav

Lekcia sa skladá z

Dopplerov jav

Dopplerov jav

Dopplerov jav

Stojaci zdroj a pohybujúci sa pozorovateľ

Frekvencia vnímanej vlny

Stojaci zdroj a pohybujúci sa pozorovateľ

Pohybujúci sa zdroj a stojaci pozorovateľ

Frekvencia vlnenia vnímaného pozorovateľom

Pohybujúci sa zdroj a stojaci pozorovateľ

Pohybujúci sa zdroj a pohybujúci sa pozorovateľ

Pohybujúci sa zdroj a pohybujúci sa pozorovateľ

Pohybujúci sa zdroj a pohybujúci sa pozorovateľ

Netopiere

Dopplerov jav vo svete zvierat

Využitie Dopplerovho javu

Praktické využitie Dopplerovho javu

Dopplerov jav a vznik rázovej vlny

Tvar čela vlny

Dopplerov jav a vznik rázovej vlny