Súvisiace materiály

Typy väzieb

Lekcia sa skladá z

Chemická väzba

Stabilita elektrónovej konfigurácie

Oktetové pravidlo

Katióny a anióny

Príčiny tvorby iónov

Elektrický náboj kovových iónov

Ionizačná energia

Ionizačné energie

Interakcie medzi iónmi opačného náboja

Reakcia sodíka a chlóru

Iónová väzba

Kryštálová mriežka chloridu sodného

Stavba iónových kryštálov

Molekula vodíka

Lewisova štruktúra molekuly vodíka

Kovalentná väzba v molekule chlóru

Atóm uhlíka a kovalentná väzba

Atóm kyslíka a kovalentná väzba

Polárna kovalentná väzba v chlorovodíku

Kovalentná väzba

Násobné väzby a atóm kyslíka

Násobné väzby a atóm dusíka

Násobné väzby v molekule oxidu uhličitého

Násobné väzby

Donorno-akceptorná väzba v amónnom katióne

Donorno-akceptorná (koordinačná) väzba

Rozloženie kovov v periodickej sústave prvkov

Kovová väzba

Kovová väzba