Súvisiace materiály

Typy väzieb

Lekcia sa skladá z

Príčiny tvorby iónov (1)

Príčiny tvorby iónov (2)

Elektrický náboj kovových iónov

Iónová väzba

Štruktúra iónových kryštálov

Kovalentná väzba (1)

Kovalentná väzba (2)

Násobné väzby

Donorno-akceptorná (koordinačná) väzba

Kovová väzba