Súvisiace materiály

Striedavý prúd a generátor

Lekcia sa skladá z

Perióda striedavého prúdu

Striedavý prúd

Malý zdroj

Jednoduchý zdroj striedavého prúdu

Meranie striedavého prúdu

Meranie striedavého prúdu

Grafy striedavého prúdu

Grafy striedavého prúdu

Efektívna hodnota prúdu a napätia

Efektívna hodnota prúdu a napätia

Napätie v elektrickej sieti

Striedavý prúd v domácnosti

Bicyklový generátor

Bicyklový generátor