Súvisiace materiály

Striedavý prúd a generátor

Lekcia sa skladá z

Striedavý prúd

Jednoduchý zdroj striedavého prúdu

Bicyklový generátor

Meranie striedavého prúdu

Grafy striedavého prúdu

Efektívna hodnota prúdu a napätia

Striedavý prúd v domácnosti