Súvisiace materiály

Krakovanie a spaľovanie uhľovodíkov

Lekcia sa skladá z

Krakovanie

Produkty krakovania

Čo je to oktánové číslo?

Stupnica oktánových čísel

Produkty spaľovania uhľovodíkov

Spaľovanie rôznych uhľovodíkov

Horenie metánu