Súvisiace materiály

Uhľovodíky ako palivo

Lekcia sa skladá z

Energia v modernej spoločnosti

Spaľovanie uhľovodíkov ako zdroj energie

Produkty dokonalého spaľovania

Produkty nedokonalého spaľovania

Energetické účinky spaľovania

Environmentálne účinky spaľovania palív

Motorizmus a naše životné prostredie