Súvisiace materiály

Uhľovodíky ako palivo

Lekcia sa skladá z

Význam energie

Spoločnosti a energia – historická schéma

Energia v modernej spoločnosti

Palivové články

Spaľovanie uhľovodíkov ako zdroj energie

Produkcia energie

Úplné spaľovanie v laboratóriu

Analýza produktov úplného spaľovania

Produkty úplného spaľovania

Model propánu

Oxid uhoľnatý ako nebezpečná látka

Uhlíkové sadze

Produkty neúplného spaľovania

Použitie spaľovacej energie

Energetická hodnota paliva

Energetické účinky spaľovania

Energetické hodnoty niektorých palív

Prispievanie skleníkového efektu ku globálnemu otepľovaniu

Kyslý dážď a jeho vplyvy na životné prostredie

Smog - neslávny znak našich čias

Environmentálne účinky spaľovania palív

Výsledky skleníkového efektu

Emisia CO

Emisia oxidov dusíka

Emisia uhľovodíkov

Spaľovanie v motoroch áut

Motorizmus a naše životné prostredie

Čo prebieha v katalyzátoroch?