Materiál patrí do

Goniometrické funkcie súčtu a rozdielu uhlov. Časť I.