Súvisiace materiály

Goniometrické funkcie súčtu a rozdielu uhlov. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Vzorec pre kosínus rozdielu

Vzorec pre kosínus súčtu

Vzorce pre kosínus súčtu a rozdielu

Vzorce pre sínus súčtu a rozdielu

Použitie vzorcov pre sínus súčtu a rozdielu

Použitie vzorcov pre sínus a kosínus súčtu a rozdielu

Použitie vzorcov pre sínus a kosínus súčtu a rozdielu

Použitie vzorca pre sínus súčtu

Použitie vzorca pre kosínus rozdielu

Vzorce pre tangens súčtu a rozdielu

Vzorce pre tangens súčtu a rozdielu

Použitie vzorcov pre tangens súčtu a rozdielu

Použitie vzorca pre tangens rozdielu

Dôkazy vzorcov

Dôkaz vzorca pre tangens