Súvisiace materiály

Litosférické platne

Lekcia sa skladá z

Vlastnosti litosférických platní

Divergentné okraje

Konvergentné okraje

Transformné okraje

Interakcie medzi litosférickými platňami

Oceánske dno

Magnetické ukazovatele smeru

Magnetické pásy

Pohyb kontinentov: od Pangey k súčasným kontinentom

Putovanie kontinentov

Putovanie kontinentov

Putovanie kontinentov

Dôkaz o pohybe kontinentov

Pátranie po prírodných zdrojoch