Súvisiace materiály

Teplotná rozťažnosť

Lekcia sa skladá z

Dĺžková rozťažnosť

Predĺženie

Rozťažnosť kvapalín

Rozťažnosť a zmena hustoty

Nepravidelná rozťažnosť vody

Ochladzovanie vody v jazere