Súvisiace materiály

Pytagorova veta

Lekcia sa skladá z

Operácie s druhými odmocninami – opakovanie

Pytagorova veta

Pytagorova veta – geometrický dôkaz

Cvičenie

Určovanie strán

Pytagorejské trojice

Určovanie výšok

Použitie Pytagorovej vety

Určovanie dĺžok

Je trojuholník pravouhlý?