Súvisiace materiály

Aké je pH tohto roztoku soli?

Materiál patrí do

Soli vo vodných roztokoch