Materiál patrí do

Priemerná hodnota väzbových entalpií