Súvisiace materiály

Soli

Lekcia sa skladá z

Výskyt solí v prírode a ich použitie

Iónová disociácia solí

Reakcie kyselín s kovmi

Rozpustnosť solí vo vode

Čo je zrážanie?

Tepelný rozklad solí