Súvisiace materiály

Kvadratické rovnice

Lekcia sa skladá z

Obsah  obdĺžnika

Kvadratická rovnica

Kvadratická rovnica

Kvadratická rovnica – príklad

Riešenie kvadratickej rovnice – zdôvodnenie

Riešenie kvadratickej rovnice

Využitie kvadratickej rovnice

Riešenie kvadratickej rovnice

Zaujímavosť

Riešenie kvadratickej rovnice – príklad

Riešenie kvadratickej rovnice

Vzdialenosť medzi Aville a Beville

Riešenie kvadratickej rovnice

Riešenie kvadratickej rovnice – príklady

Korene kvadratickej rovnice – príklad

Korene kvadratickej rovnice – príklad

Riešenie kvadratickej rovnice

Riešenie kvadratickej rovnice

Korene kvadratickej rovnice

Sridharova metóda hľadania koreňov kvadratickej rovnice

Zaujímavosť

Úprava na vrcholový tvar – príklad

Úprava na vrcholový tvar

Kancelársky papier

Diskriminant kvadratickej rovnice

Zaujímavosť

Odhad koreňov kvadratickej rovnice

Odhad koreňov kvadratickej rovnice – príklad

Odhad koreňov kvadratickej rovnice – príklad

Odhad koreňov kvadratickej rovnice