Materiál patrí do

Zmeny entalpie v procese rozpúšťania