Súvisiace materiály

Zmeny entalpie v procese rozpúšťania

Lekcia sa skladá z

Štruktúra a vlastnosti vody

Rozpúšťanie iónových zlúčenín vo vode

Entalpia hydratácie

Entalpia rozpúšťania. Časť 1

Entalpia rozpúšťania. Časť 2

Experimentálne určenie entalpie rozpúšťania