Súvisiace materiály

Znečisťovanie pôdy

Lekcia sa skladá z

Fakty o produkcii odpadu

Skládky

Spaľovne

Tuhý odpad

Odpadový plast

Recyklácia

Recyklácia plastov

Odpadový papier

Sklo

Kovový šrot

Recyklácia papiera, skla a kovu

Recyklácia hliníka

Štruktúra a vlastnosti chlorodibenzodioxínov

Zdroje dioxínov

Dioxíny

Vplyvy dioxínov na zdravie

Dôsledky spaľovania odpadu

Výroba energie v jadrových elektrárňach

Výhody a riziká jadrovej energie

Jadrová energia a životné prostredie

Koncentrácia stroncia 90