Súvisiace materiály

Znečisťovanie pôdy

Lekcia sa skladá z

Tuhý odpad

Recyklácia plastov

Recyklácia papiera, skla a kovu

Dioxíny

Jadrová energia a životné prostredie