Súvisiace materiály

Difúzia a rozpúšťanie

Lekcia sa skladá z

Miešanie plynov

Difúzia v plynoch

Proces difúzie v každodennom živote okolo nás.

Proces difúzie

Difúzia v rôznych skupenstvách

Proces difúzie rôznych fyzikálnych skupenstiev

Ktoré faktory ovplyvňujú proces difúzie?

Čo ovplyvňuje rýchlosť difúzie?

Difúzia okolo nás

Priebeh rozpúšťania

Čo sa deje počas priebehu rozpúšťania?

Rozpúšťanie

Vplyv teploty na proces rozpúšťania

Vplyv veľkosti častíc rozpustnej látky na proces rozpúšťania

Vplyv miešania na priebeh rozpúšťania

Faktory, ktoré ovplyvňujú proces rozpúšťania