Súvisiace materiály

Difúzia a rozpúšťanie

Lekcia sa skladá z

Difúzia v plynoch

Difúzia rôznych skupenstiev

Ktoré faktory ovplyvňujú proces difúzie?

Difúzia okolo nás

Rozpúšťanie

Faktory, ktoré ovplyvňujú proces rozpúšťania