Súvisiace materiály

Ohyb a interferencia vlnenia

Lekcia sa skladá z

Maximálna konštruktívna a deštruktívna interferencia

Interferencia vĺn

Interferencia vĺn

Huygensov princíp

Huygensov princíp

Huygensov princíp

Difrakcia

Difrakcia svetla

Difrakcia

Difrakcia

Interferencia svetla

Youngov pokus

Kde uvidíme interferenčné prúžky?

Kde uvidíme interferenčné prúžky?

Difrakčná mriežka

Difrakčná mriežka

Difrakčná mriežka

Difrakčná mriežka

Rozklad svetla na difrakčnej mriežke