Súvisiace materiály

Kapacita kondenzátora

Lekcia sa skladá z

Typy kapacít

Kapacita vodiča

Kapacita vodiča

Jednotka kapacity

Jednotky kapacity

Jednotka kapacity

Nabíjanie kondenzátora

Kondenzátor

Kapacita kondenzátora

Kapacita kondenzátora

Kapacita kondenzátora s dielektrikom

Kapacita kondenzátora s dielektrikom

Kapacita kondenzátora s dielektrikom

Permitivita

Zníženie rozdielu potenciálu

Dielektrická konštanta

Usporiadanie dipólov

Intenzita poľa v kondenzátore s dielektrikom

Elektrické pole v dielektriku - mikroskopický obraz