Súvisiace materiály

Sila a otáčanie

Lekcia sa skladá z

Poloha osi otáčania

Príklady osí otáčania

Určovanie osí otáčania

Páky v ľudskom tele

Tvrdenia o otáčavých silách

Triedenie pák

Fúrik a páčidlo

Označovanie znázornení otáčavých síl