Súvisiace materiály

Odraz

Lekcia sa skladá z

Signalizácia pomocou zrkadiel

Ako zrkadlá vytvárajú obraz

Využitie zrkadiel

Zákon odrazu

Zdroj lúčov

Meranie uhlov odrazu

Diagramy odrazu

Ako pracuje periskop

Ako vytvoriť periskop

Využitie periskopov

Výroky o periskopoch

Rysovanie odrazových diagramov

Dopĺňanie odrazových diagramov

Difúzny odraz

Lesklé povrchy

Matné povrchy

Difúzny odraz