Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Zrkadlá

Odraz

Periskopy

Rysovanie lúčov

Difúzny odraz