Materiál patrí do

Riešenie jednoduchých pravdepodobnostných úloh