Súvisiace materiály

Riešenie jednoduchých pravdepodobnostných úloh

Lekcia sa skladá z

Základné vlastnosti pravdepodobnosti

Pravdepodobnosť dvoch udalostí

Určenie pravdepodobnosti dvoch udalostí

Definícia pravdepodobnosti

Nezávislosť

Použitie stromových diagramov

Zložené pokusy

Úlohy s

Rozličné úlohy