Súvisiace materiály

Reakcie halogénov

Lekcia sa skladá z

Reakcia železa s chlórom

Halogenidové anióny

Halogenidové ióny a vzácne plyny majú rovnaký počet elektrónov

Dôkaz chloridových, bromidových a jodidových aniónov

Iónový zápis reakcie

Zrážacie reakcie halogenidov striebra

Rozpustnosť halogenidov striebra

Dôkaz halogenidov striebra

Reakcia bromidu draselného a jodidu draselného s kyselinou sírovou

Reakcie halogenidov kovov s koncentrovanou kyselinou sírovou

Fotochemický rozklad chloridu strieborného

Vyvíjanie filmu

Dezinfekčné vlastnosti halogénov

Výpočet koncentrácie roztoku chlóru vo vode z kúpaliska

Použitie fluóru

Použitie chlóru

Reakcia chlóru so zásadami alkalických kovov

Použitie brómu

Použitie jódu

Bieliace vlastnosti chlóru