Súvisiace materiály

Reakcie halogénov

Lekcia sa skladá z

Reakcie halogénov s kovmi

Zrážacie reakcie halogenidov striebra

Dôkaz halogenidov striebra

Reakcie halogenidov kovov s koncentrovanou kyselinou sírovou

Halogenidy striebra vo fotografovaní

Halogény ako dezinfekčné prostiedky

Ďalšie použitie halogénov a ich zlúčenín