Súvisiace materiály

Koloidy. Umývanie vo vode

Lekcia sa skladá z

Čo sú koloidy?

Typy zmesí

Emulgačné činidlá

Koagulácia

Gély

Mydlá a pracie prostriedky (detergenty)

Čistiace schopnosti mydiel a detergentov