Súvisiace materiály

Fosílne palivá a surová ropa

Lekcia sa skladá z

Energia uvoľnená spaľovaním fosílnych palív

Uhlie

Druhy uhlia

Uhlie

Surová ropa

Surová ropa

Uhľovodíky nachádzajúce sa v zemnom plyne

Zemný plyn

Zemný plyn (1)

Zemný plyn (2)

Vznik uhlia

Vznik ropy a zemného plynu

Náleziská ropy vo svete

Náleziská zemného plynu

Náleziská uhlia

Náleziská fosílnych palív

Vznik nálezísk ropy a zemného plynu

Extrakcia

Frakčná destilácia ropy

Frakčná destilácia ropy

Energia vo fosílnych palivách