Súvisiace materiály

Fosílne palivá a surová ropa

Lekcia sa skladá z

Fosílne palivá sú zdrojmi energie

Uhlie

Surová ropa

Zemný plyn (1)

Zemný plyn (2)

Pôvod fosílnych palív

Náleziská fosílnych palív

Extrakcia

Frakčná destilácia ropy