Súvisiace materiály

Ropa ako zdroj uhľovodíkov

Lekcia sa skladá z

Vznik fosílnych palív

Vznik ropy a zemného plynu

Náleziská ropy vo svete

Pôvod ropy (1)

Ropa

Rezervy fosílnych palív

Pôvod ropy (2)

Vznik a ťažba zásob ropy a zemného plynu

Ťažba ropy

Destilačný proces

Destilačný proces

Hlavné frakcie ropy

Frakčná destilácia ropy

Frakčná destilácia ropy (1)

Hlavné použitie ropných frakcií

Frakčná destilácia ropy (2)

Frakčná destilačná súprava

Frakčná destilácia ropy (2)

Krakovanie

Teploty topenia a varu uhľovodíkov

Tepelné krakovanie

Katalytické krakovanie

Katalyzátor

Čo je krakovanie?

Produkt reformácie: rozvetvené uhľovodíky

Produkt reformácie: aromatické uhľovodíky

Reformácia ropy

Krakovaný benzín

Oktánové číslo

Oktánové čísla (OČ) niektorých uhľovodíkov

Oktánové číslo benzínu