Súvisiace materiály

Derivovanie polynomických funkcií

Lekcia sa skladá z

Derivácie jednoduchých jednočlenov

Derivácie jednočlenov

Derivácie jednočlenov

Derivovanie jednočlenov

Derivácia jednočlena v danom bode

Derivácia jednočlena

Derivácia kvadratickej funkcie

Derivácia kvadratickej funkcie

Príklad derivácie súčtu

Derivácia súčtu funkcií

Hodnoty derivácie súčtu

Viac o deriváciách

Viac o deriváciách a smerniciach

Grafy derivácií

Pohyb autíčka

Obnovenie údajov