Súvisiace materiály

Halogénalkány

Lekcia sa skladá z

Deriváty uhľovodíkov

Halogénalkány (1)

Halogénalkány (2)

Halogénalkány (3)

Názvy halogénalkánov

Izoméria v halogénalkánoch

Primárne, sekundárne a terciárne halogénalkány

Príprava halogénalkánov (1)

Príprava halogénalkánov (2)

Fyzikálne vlastnosti halogénalkánov

Použitie halogénalkánov

Freóny