Súvisiace materiály

Derivácia súčtu a rozdielu funkcií

Materiál patrí do

Pravidlá derivovania. Časť I.