Súvisiace materiály

Pravidlá derivovania. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Funkcia ako súčet alebo rozdiel funkcií

Súčet a rozdiel funkcií

Súčet a rozdiel goniometrických funkcií

Derivácia súčtu a rozdielu funkcií

Derivácia lineárnej kombinácie funkcií

Súčin funkcií

Vzorec pre deriváciu súčinu dvoch funkcií

Derivácia súčinu dvoch funkcií

Nájdenie derivácie súčinu

Vzorec pre deriváciu súčinu prevrátenej hodnoty funkcie

Derivácia prevrátenej hodnoty funkcie

Príklad podielu dvoch funkcií

Hľadanie grafu podielu dvoch funkcií

Vzorec pre deriváciu podielu dvoch funkcií

Derivácia podielu dvoch funkcií

Nájdenie derivácie podielu

Povrch valca

Použitie pravidiel derivovania

Nájdenie derivácií funkcií