Súvisiace materiály

Pravidlá derivovania. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Súčet a rozdiel funkcií

Derivácia súčtu a rozdielu funkcií

Derivácia lineárnej kombinácie funkcií

Súčin funkcií

Derivácia súčinu dvoch funkcií

Derivácia prevrátenej hodnoty funkcie

Podiel dvoch funkcií

Derivácia podielu dvoch funkcií

Použitie