Súvisiace materiály

Lokálne maximum a minimum, ak neexistuje derivácia

Materiál patrí do

Lokálne extrémy, stacionárne body, inflexné body