Materiál patrí do

Lokálne extrémy, stacionárne body, inflexné body