Súvisiace materiály

Lokálne extrémy, stacionárne body, inflexné body

Lekcia sa skladá z

Body lokálneho maxima a lokálneho minima

Hodnota derivácie v bodoch extrému

Hľadanie stacionárnych bodov

Stacionárny bod kvadratickej funkcie

Kritické body

Body extrému, ak derivácia neexistuje

Body extrému

Charakter stacionárnych bodov

Body extrému a monotónnosť

Body lokálneho extrému

Lokálne a globálne extrémy

Globálne extrémy na intervale

Hľadanie globálnych extrémov