Súvisiace materiály

Body extrému, ak derivácia neexistuje

Materiál patrí do

Lokálne extrémy, stacionárne body, inflexné body