Súvisiace materiály

Hodnota derivácie v bodoch extrému

Materiál patrí do

Lokálne extrémy, stacionárne body, inflexné body