Súvisiace materiály

Lokálne extrémy, stacionárne body, inflexné body

Lekcia sa skladá z

Body lokálneho maxima a lokálneho minima

Hodnota derivácie v bodoch extrému

Hľadanie stacionárnych bodov

Kritické body

Lokálne maximum a minimum, ak neexistuje derivácia

Body extrému a monotónnosť

Body lokálneho extrému

Globálne extrémy na intervale