Súvisiace materiály

Derivovanie jednoduchých funkcií

Lekcia sa skladá z

Derivácia funkcie

Derivácia lineárnej funkcie

Derivácia lineárnej funkcie

Derivácia najjednoduchšej kvadratickej funkcie

Derivácia najjednoduchšej kvadratickej funkcie

Derivácia najjednoduchšej kvadratickej funkcie

Kvadratická funkcia a jej derivácia

Derivácia kvadratickej funkcie

Kubická funkcia a jej derivácia

Derivácia najjednoduchšej kubickej funkcie

Derivácia mocninovej funkcie

Derivácia mocninovej funkcie

Derivovanie

Derivovanie

Derivovanie

Voľný pád gule

Rýchlosť a zrýchlenie pri voľnom páde

Moderné autá