Súvisiace materiály

Pravidlá derivovania. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Tri kolesá

Zložené funkcie

Nájdenie zloženej funkcie

Zmena zloženej funkcie

Ako sa mení zložená funkcia?

Príklad derivácie zloženej funkcie

Derivácia jednoduchej zloženej funkcie

Derivácia zloženej funkcie

Pravidlo derivovania zloženej funkcie

Rozklad funkcie

Ako urobiť rozklad funkcie?

Pravidlo derivovania zloženej funkcie

Nájdenie derivácie funkcie

Funkcia a jej derivácia

Použitie pravidla derivovania zloženej funkcie

Použitie pravidla derivovania zloženej funkcie

Pravidlo derivovania zloženej funkcie pre viac ako dve funkcie

Použitie pravidla derivovania zloženej funkcie pre viac ako dve funkcie

Použitie pravidla derivovania zloženej funkcie pre viac ako dve funkcie

Použitie pravidla derivovania zloženej funkcie pre viac ako dve funkcie