Súvisiace materiály

Pravidlá derivovania. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Zložené funkcie

Ako sa mení zložená funkcia?

Derivácia zloženej funkcie

Pravidlo derivovania zloženej funkcie

Použitie pravidla derivovania zloženej funkcie

Derivácia funkcie zloženej z viac ako dvoch funkcií